Het Damesleesmuseum gaat weer open!

Het Damesleesmuseum gaat weer open!

Heropening Damesleesmuseum

Het Damesleesmuseum gaat weer open!

Ingevolge de richtlijnen van het RIVM en minister-president Rutte maakt het bestuur
van het Damesleesmuseum zich op voor een heropening van de leeszaal na de
verplichte sluiting in verband met de coronacrisis.

Als datum van de heropening is voorzien donderdag 4 juni. De bibliotheek zal
voorlopig alleen geopend zijn op donderdag en vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur, terwijl
op zaterdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur de vooraf via telefoon of mail
bestelde boeken opgehaald kunnen worden. Op deze dagen is steeds een
bestuurslid en een vrijwilliger aanwezig.

Er zijn in verband met de veiligheid diverse maatregelen genomen. Zo worden er niet
meer dan twee bezoekers tegelijkertijd in de Leeszaal toegelaten en is het verplicht
plastic handschoentjes te dragen, die ter plaatse zullen worden uitgereikt. Beneden
in de hal staat een vrijwilliger om hierop toe te zien. Het gebruik van mondkapjes
wordt aan ieder persoonlijk overgelaten, maar is niet verplicht.

Ook bij de uitleen boven zijn diverse beschermende maatregelen getroffen en wordt
er vooralsnog geen koffie en thee geschonken. Ook is het niet mogelijk tijdschriften
te lezen en van het toilet gebruik te maken. De cataloguscomputer kan wel
geraadpleegd worden (na gebruik wordt deze schoongemaakt) en is er een
boekentafel en een aanraderstafel ingericht.

Binnen de leeszaal wordt de anderhalve meter afstand gehandhaafd, op sommige
plekken is deze zelfs gemarkeerd.

Het hangt helemaal af van hoe de coronacrisis zich ontwikkelt, hoe lang deze
overgangsfase gaat duren. Hopelijk kunnen we in september terug naar de reguliere
openingstijden maar misschien moeten we, in geval van een nieuwe corona-uitbraak,
weer dicht. Daar valt nu nog niets over te zeggen.

Het bestuur hoopt u in ieder geval in juni weer te mogen verwelkomen op
Nassauplein 15.

Met hartelijke groet, namens het bestuur,
Marieke Spliethoff

Reageren is niet mogelijk.