Lidmaatschap

Lidmaatschap

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via een inschrijfformulier dat verkrijgbaar is bij het Leesmuseum. Een introductie door twee leden is gewenst. Zonodig kan de introductie vervangen worden door een gesprek met een van de bestuursleden.

De contributie bedraagt € 45,00 per jaar. Echtparen/partners betalen samen € 60,00 per jaar. Een nieuw lidmaatschap dat ingaat na 1 juli, bedraagt € 22,50 voor het resterende jaar.

Het lidmaatschap moet vóór 1 december schriftelijk worden opgezegd.

Becoming a member

Membership can be applied for by filling in an application form to be obtained from the Leesmuseum. It is customary to be introduced by two members, but should this prove difficult, do not hesitate to contact the Committee. Please note that men may also apply for membership.

Single membership fees are € 45,00 per annum, whereas couples pay € 60,00 per annum. After 1 July, fees will be half of the yearly fee till the end of the same year. Membership should be cancelled in writing by 1 December.