Nieuws

Damesleesmuseum in tentoonstelling Museum Meermanno

Damesleesmuseum in tentoonstelling Museum Meermanno

De zomertentoonstelling van het museum Meermanno heeft als titel: “Druk in Den Haag, 500 jaar boeken in 30 verhalen”. Eén van de vitrines op deze tentoonstelling is gewijd aan het Damesleesmuseum gezien haar belangrijke rol in het Haagse boekgebeuren. De tentoonstelling loopt van 13 juli -23 september. Er zijn enkele bijzondere objecten en boeken te zien die een beeld geven van de geschiedenis van het Damesleesmuseum.