ANBI

ANBI

Vereniging Het Damesleesmuseum
Nassauplein 15, 2582 EB Den Haag

Fiscaal nummer: 8165.63.925

Bestuur Vereniging Het Damesleesmuseum:
Presidente – Isobel Liebman
Secretaris – 
Vice-Presidente – Monique van der Heijden
Penningmeester – Emilie Jonxis
Bibliothecaris – Miriam van Zutphen
Bibliothecaris – Monique van der Heijden
Bibliothecaris – Mieke Eisma
Commissaris Huis – Marjolein Boon

Activiteiten van het Damesleesmuseum:
De Vereniging Het Damesleesmuseum exploiteert een bibliotheek, die wekelijks voor de leden is geopend op donderdag, vrijdag, en zaterdag.
Alle bibliotheekwerkzaamheden worden verricht door vrijwilligers. De circa zestig vrijwilligers houden zich bezig met het uitlenen en innemen van boeken, het  kaften en restaureren van boeken en  de inkoop van nieuwe boeken.De Vereniging Het Damesleesmuseum heeft geen betaalde werknemers in dienst.

Maandelijks worden er ongeveer 30 nieuwe boeken aangeschaft die eerst worden gekeurd door het Leescomité.  Dit Leescomité is samengesteld uit circa 25 leden. Nieuwe boeken worden zoveel mogelijk aangeschaft in de oorspronkelijke taal, te weten Nederlands, Engels, Frans en Duits. Incidenteel worden vertalingen van boeken uit de wereldliteratuur aangeschaft.

Financiële verantwoording:

DLM balans resultaat 2019

 

Stichting Vrienden van Het Damesleesmuseum:
Bestuur:
Mevrouw A.C. Plesman – Gerritsen
Mevrouw M.C.L. van Sonsbeek – Eschauzier
Mevrouw C.A.M. d’Arnaud Gerkens – Borgman
Mevrouw I. Liebman – Kolkman
Mevrouw F. Stuurop

Doelstelling/beleid:
Het onderhoud van het pand en de inventaris van de Vereniging Het Damesleesmuseum. Het aanvragen van subsidies/bedragen van particulieren, bedrijven en instellingen, dan wel het op enigerlei andere wijze bijeenbrengen van financiële middelen voor het behoud van pand en inventaris. Er is geen beloningsbeleid