boekentafel december 2019

boekentafel december 2019

 

Boekentafel december 2019

Geachte leden,

Bijgaand zenden wij u de titels voor de boekentafel die gedurende de maand december 2019 op onze boekentafel liggen. De boeken kunnen worden geleend vanaf zaterdag 7 december 2019 om 11.00 uur. Er wordt niet meer geloot, iedereen mag één boek van de tafel meenemen.

Opdat er altijd voldoende nieuwe boeken op de tafel blijven liggen, worden vanaf nú de boeken van de laatste 2 maanden neergelegd inclusief de maandelijkse lijsten.

 

De lijst met nieuwe boeken wordt ook op de website gepubliceerd. U kunt de lijst vinden onder het kopje “nieuws”. Als u de boekenlijst opent dan kunt u de lijst printen. Dit omdat er leden zijn die de bijlage in de mailing niet kunnen openen.

 

Indien u geen prijs stelt op mailingen in de toekomst vernemen wij dat graag op: info@damesleesmuseum.nl.

Ook uw email adreswijziging kunt u via dit adres doorgeven.

 

Graag wijzen wij u erop dat het emailadres van het Damesleesmuseum niet bedoeld is om verlenging van boeken aan te vragen.

Vriendelijke groet,

Bestuur Damesleesmuseum

 

Reageren is niet mogelijk.