Financiën

Financiën

In het jaarverslag legt de Vereniging Het Damesleesmuseum verantwoording af over het reilen en zeilen van de vereniging in het afgelopen kalenderjaar. Hieronder bevinden zich de jaarverslagen

 

Jaarverslag DLM 2020
Jaarverslag DLM 2019
 
Jaarverslag DLM 2017
Jaarverslag DLM 2016