Privacyverklaring

Privacyverklaring

Het Damesleesmuseum is een van de grootste particuliere bibliotheken in Nederland. Het Damesleesmuseum – een in die tijd gebruikelijke aanduiding van een bibliotheek – werd opgericht in 1894. In die tijd hadden vrouwen geen toegang tot openbare bibliotheken. Het Leesmuseum voorzag dan ook in een behoefte. Momenteel heeft Het Damesleesmuseum circa 500 leden. Sinds 1974 kunnen ook mannen lid worden van de bibliotheek.

De bibliotheek biedt haar leden een grote collectie Nederlandse, Franse, Engelse en Duitse boeken; in totaal ruim 35.000 stuks. Bij de oprichting is besloten boeken in de moderne talen in de oorspronkelijk taal aan te schaffen. Incidenteel worden boeken in de Nederlandse vertaling aangekocht. De collectie wordt iedere maand uitgebreid met een selectie van nieuw verschenen boeken. Daarnaast is er een leestafel met Nederlandse en buitenlandse tijdschriften.

Het verhaal van deze bijzondere bibliotheek willen we graag met u en vele andere delen. Voor het delen van onze verhalen kunnen wij uw persoonsgegevens nodig hebben. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij in welke situatie van u vragen en leggen wij u uit wat wij doen om deze te beschermen. Wij vertellen u graag over uw rechten en mogelijkheden om uw persoonsgegevens te beheren en uw privacy te beschermen. Deze privacyverklaring werken wij indien nodig bij zodat deze actueel blijft.

Het Damesleesmuseum verwerkt de door u aan ‘Het Damesleesmuseum’ versterkte persoonsgegevens als volgt:

Welke gegevens worden verwerkt?

  • De door u versterkte reguliere persoonsgegevens ten behoeve van een lidmaatschap of schenking.
  • De persoonsgegevens die u ons verstrekt bij een informatieverzoek of bij het inschrijven op de nieuwsbrief; in ieder geval naam en e-mailadres.
  • De gegevens die u ons achterlaat bij het bezoeken van onze website.

Op basis van welke grondslag worden uw gegevens verwerkt?

Wij verwerken uw gegevens omdat het noodzakelijk voor het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst en eventuele aanverwante diensten en/of activiteiten waarvoor u interesse hebt getoond, zoals voor het ontvangen van onze nieuwsbrief.

Met welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Voor administratieve doeleinden uit hoofde van het lidmaatschap, nieuwsbrief en uitnodigingen voor lezingen of andere evenementen. Het Damesleesmuseum verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden.

Hoe lang verwerken wij uw gegevens?

De actieve verwerking van uw gegevens vindt slechts plaats gedurende de looptijd van uw lidmaatschap. Na beëindiging van het lidmaatschap worden uw gegevens gearchiveerd.

Links naar andere sites

Op de website van het Damesleesmuseum zijn enkele links naar websites van andere organisaties opgenomen. Het Damesleesmuseum draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze organisaties met uw gegevens omgaan.

Klikgedrag

Op de website van het Damesleesmuseum worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren.

Cookies

Wij verzamelen de cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en het webverkeer te analyseren. Dat gebeurt volledig anoniem en de verzamelde informatie wordt maximaal 2 jaar bewaard. Sommige informatie kan gedeeld worden met advertentie netwerken. Door gebruik te maken van onze website gaat u hiermee akkoord.

Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze te blokkeren in uw internetbrowser, waarna u nog steeds de meeste delen van de website kunt bezoeken.

Foto’s

Tijdens de Algemene Ledenvergadering en ontvangsten worden foto’s gemaakt die gebruikt kunnen worden voor communicatiedoeleinden van het Damesleesmuseum. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat kenbaar maken aan onze fotograaf.

Worden de gegevens beveiligd?

Het damesleesmuseum neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Wanneer wij opdracht verlenen aan derden (verwerkers) dan waarborgt het Damesleesmuseum dat deze partij dezelfde mate van beveiliging garandeert als die het Damesleesmuseum noodzakelijk vindt.

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

U heeft het recht om de gegevens die wij over u verwerken in te zien, te rectificeren en te laten verwijderen, indien daarvoor aan de voorwaarden van de AVG wordt voldaan. U kunt uw verzoek indienen via het e-mailadres: info@damesleesmuseum.nl. Er kan om uw legitimatie worden gevraagd.

 

Bijgewerkt op 5 Januari 2021