Lidmaatschap

Lidmaatschap

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via een inschrijfformulier dat verkrijgbaar is bij het Leesmuseum.

De contributie bedraagt € 45,00 per jaar. Echtparen/partners betalen samen € 60,00 per jaar. Een nieuw lidmaatschap dat ingaat na 1 juli, bedraagt € 22,50 voor het resterende jaar.

Het lidmaatschap moet vóór 1 december schriftelijk worden opgezegd.

Becoming a member

Membership can be applied for by filling in an application form to be obtained from the Leesmuseum. . Please note that men may also apply for membership.

Single membership fees are € 45,00 per annum, whereas couples pay € 60,00 per annum. After 1 July, fees will be half of the yearly fee till the end of the same year. Membership should be cancelled in writing by 1 December.